Поздравляем всех с днем тувинского языка!

Тыва дылым Хүнү-биле!

Бөгүн меңээ сеткилимден өөрүнчүг-дүр!
Бөгүн меңээ ырлаксанчыг, чоргааранчыг!
Эртен эрте оттуп келгеш, четтикпейн
Эртине дег дылым-биле байыр сөңнээйн!
Тыва дылым Хүнү-биле изиг байыр!
Дыңнап көрбээн кижи бүрү билир кылдыр
Тыным, үнүм чедер шаанче алгырзымза!

Бирде чалгып, мөөреп чыдар дажыг хем дег,
Бирде оожум,тааланчыг, уяранчыг,
Билек хире бичии шаамда үннер ылгап,
Билип, танып, ээп өскен аа дылым.
Тыва дылым Хүнү-биле изиг байыр!
Дыңнап көрбээн кижи бүрү билир кылдыр
Тыным, үнүм чедер шаанче чедирзимзе!

Авам күжүр аадып-чайгап, өпейлээрге,
Арным частып, аакталырым оожургаар…
Анай-карам “Ынак мен” чугаалаарга,
Арным изип, харлыга бээр күштүг дылым!
Тыва дылым Хүнү-биле изиг байыр!
Дыңнап көрбээн кижи бүрү билир кылдыр
Тыным, үнүм чедер шаанче сөглезимзе!

Төрээн дылым – өскен өдээм дайгызы-дыр!
Төрээн дылым – деңнеп четпес байлакшылым!
Төрээн дылым ачызында Кижи болдум!
Төрээн дылым кезээ шагда мөңге артсын!
Тыва дылым Хүнү-биле изиг байыр!
Дыңнап көрбээн кижи бүрү билир кылдыр
Тыным, үнүм чедер шаанче сагындырза!

О. Дамба-Хуурак